Bizi Tanıyın

Bizi Tanıyın

Biz Border Effect,

Amacımız liseli gençlerden başlayarak toplumumuzdaki bilim, kültür ve sanata karşı olan farkındalık düzeyine katkı sunmak ve bu alanlarda ürünler ortaya çıkarıp, çıkardığımız bu ürünleri daha önce bir arada kullanılmamış yollarla sunarak bilime, kültüre ve sanata karşı olan ilgiyi arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara farklı bakış açılarıyla katkı sunmayı hedefleyen bir platform kurmaktır.

İnsanlara bilgiyi sunarken bizce yapılan en büyük yanlışlardan biri, bir konu başlığı altında oluşturulmuş içeriğin yalnızca tek yolla (Örneğin sadece yazınsal ya da sadece işitsel) sunulması olmuştur. Ayrıca özellikle gençlerin özgür bir platformda bilimsel, kültürel ve sanatsal içerikler oluşturabilmesi yönünde engeller olduğunu düşünmekteyiz.

Yaptığımız gözlemler sonucu da doğruladığınız üzere bilgiye ulaşma yolları arasında çok farklı tercihler yapan çok sayıda insan olduğunun farkındayız. Örneğin yatılı eğitim bir öğrencinin sahip olduğu “sınırlı” internet erişimi o bireyin multimedya içeriklerini daha az tercih etmesine sebep olurken aksi şartlarda yazılı içerikler daha az tercih edilmektedir. Bunun üzerine herkesin istediği bilgiye istediği yollardan erişebilmesini sağlayabilmek adına oluşturulmuş bir ürünün farklı yollarla da sunulmasının sonucuna vardık. Örneğin hazırlanmış bir yazılı içeriğinin sunduğu bilgi ve yorumları podcast ve video olarak da yayınlanacaktır.

Ayrıca şu anda gerçekleştirilmemiş eksikliklerden biri de bizce bilim, kültür ve sanat alanlarında aktif olarak kullanılan bir tartışma ortamı sunan forumun bulunmamasıdır. Yeni bir insan tanımanın, o insandan öğrendiğimiz yeni fikirler ve bakış açıları sayesinde ne derecede ufuk açıcı olduğunun da farkındayız ayrıca belirtilen konularda farklı tarzlara sahip bireylerin bir arada bulundukları takdirde Sinan Canan’ın “kimsenin Bilemeyeceği Şeyler” adlı kitabında da bahsettiği üzere kenar etkisi yaratarak verimi arttıracağını düşünmekteyiz. Bunun sonucunda kullanıcıların bilim, kültür ve sanat alanlarında istedikleri konuyu denetimimiz altında özgür bir şekilde tartışıp yeni konu başlıkları oluşturarak yeni tartışma ortamları kurabilmelerini sağlayabilen bir forum açılmasını kararlaştırdık.

Amacımız ülkemizdeki bilimsel ve kültürel farkındalığa katkı sunmak olduğundan ve hedef kitle olarak gençleri belirlediğimizden dolayı sesimizi daha büyük bir kitlelere duyurabilmek adına “Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, Spotify, Soundcloud, Discord” gibi çok sayıda ve çok çeşitli platformlardan hizmet verilmesinin uygun olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca yapılan bilimsel konferansların akılda yer edici ve güçlü olduklarına inanıyoruz. Erişebildiğimiz herkese alanında uzman ve etkili insanların sunumuyla konferanslar düzenleyerek bahsettiğimiz alanlarda daha önce ilgilenmemiş bireylerde de merak uyandırabileceğimize inanıyoruz.

Sonuç olarak “Kelebek Etkisi” misali etkisini uzun vadede daha da güçlü hissettirebilecek bir çalışmaya başlıyoruz.

Bir Cevap Yazın