KURALLAR

KURALLAR

Border effect’in tüm platformlarında;

Küfür, hakaret ve nefret söylemi içeren yorumlarda bulunmak

Irkçılık ve cinsiyetçilik gibi her türlü ötekileştirme faaliyetlerinde bulunmak

Diğer kullanıcıların hak ve özgürlüklerini kısıtlamak

Tehdit ve şiddet içerikleri barındırmak

Siyasi içerik barındırmak ve siyasi tartışmalar içerisinde bulunmak

Yasak olup tespit edildiği takdirde gerekli yaptırım işlemi uygulanacaktır.